Dagbesteding

Mensen die de diagnose dementie hebben gekregen, doen niet meer mee. Wij vinden van wel! Op de boerderij is geen dag hetzelfde en er is altijd een zinvolle activiteit te vinden. Het ziektebeeld staat daarbij nooit centraal. Samen met onze deelnemers beoordelen we wat passend is. Niet iedereen heeft de behoefte om fysiek bezig te zijn en dat hoeft ook niet. Samen door de krant bladeren of koffie zetten hoor ook bij het leven op de boerderij. Het kan natuurlijk ook dat iemand in het werkende leven monteur is geweest, wat is er dan fijner om nog eens lekker te kunnen sleutelen.

Even bezig zijn met wat anders zijn

Niet bezig zijn met beperkingen maar juist met de mogelijkheden binnen het ziektebeeld. Zo lang mogelijk een zinvol en afwisselend leven leiden in een veilige en vooral gezellige omgeving.

Samen koken

Onze boerderij biedt bijna alle ingrediënten voor een heerlijke maaltijd. We streven er naar om onze deelnemers dagelijks samen te laten koken met de begeleiding. Boontjes afhalen, aardappels schillen of sla wassen zijn zomaar een paar klusjes die hier bij kunnen horen en die we samen oppakken.

Lekker rommelen in de schuur

Onze schuren bieden de mogelijkheden voor diverse activiteiten. Gewoon lekker aanrommelen in de schuur, kan heel nuttig zijn. Vooral ouderen kunnen het bezig zijn in het schuurtje van thuis ontzettend missen. Samen creëren we nuttige activiteiten zonder druk.